Norskfaget – ny læreplan, nye moglegheiter!

I løpet av 2020 og dei neste åra skal det innførast ein ny læreplan for norskfaget. Mykje i planen er likt den førre utgåva, men ikkje alt. Ein skilnad er mellom anna at den nye planen tar eit steg i retning av å sjå norsk som eitt fag ved at ein i større grad enn tidlegare skal gi ein samla karakter for hovudmål og sidemål. Det er ei endring som mange vil ønske velkomen. Norsk er eitt språk, difor er det ikkje meir enn rimeleg at norsk også blir handsama som eitt fag. Enda viktigare kan det vere at elevane då slepp ei kunstig tvekløyving av eit språk som snarare er eit kontinuum av uttrykksformer enn to klårt skilde variantar. Tydelegast er vel det i talemålet, men heller ikkje i skrift er

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 Landslaget for språklig samling

  • w-facebook
  • Twitter Clean