top of page

HVA VIL VI?

LSS er en språkorganisasjon som arbeider for språklig demokrati og språklig likeverd. Målet til LSS er å få ett felles skriftspråk i Norge. Nedenfor kan du lese prinsipprogrammet og lovene til LSS. Kort oppsummert ønsker vi:

- Ett norsk skriftspråk basert på flertallets talemål og tradisjoner i både bokmål og nynorsk.

- Likestilling av dialekter i alle sammenhenger.

- Språklig bevissthet og toleranse.

Dette jobber vi med på følgende måter:

- Vi opplyser om mulighetene en har for å skrive talemålsnært innafor gjeldende rettskrivningsnormer.

- Vi arbeider mot offisiell talemålsnormering. Alle bør ha rett til å bruke sin egen dialekt i alle sammenhenger!

- Vi gir råd om god og kreativ språkføring, og gir ut en litteraturpris hvert år til en forfatter som har utmerka seg både språklig og litterært.

- Vi legger ut artikler og blogginnlegg om språk på nettsidene våre.

 

bottom of page