top of page

FRAMTIDSNORSK

Språk har fortid, nåtid og framtid, og så også norsk skriftspråk. Vi i Landslaget for språklig samling (LSS) er opptatt av framtida. Det som har skjedd i fortida kan vi ikke gjøre noe med, og delvis begynner det også å bli uinteressant.

 

Dagens unge, som kommer til å forme norsk språk i framtida, er bare i liten grad opptatt av fortidas språklige skyttergraver. Den digitale medierevolusjonen har ført til at langt flere skriver offentlig nå enn tidligere, og i stor grad skrives det med talemålsnære former og på tvers av de offisielle normene.

Mange ser for seg ei utvikling der det ut av dagens situasjon vokser fram ett norsk skriftspråk, bygd på de mest utbredte formene i norsk talemål og med stor frihet i valg av uttrykksmåter. Dette er framtidsnorsk.

Visste du at...

Her kan du klikke deg gjennom fakta og interessante framtidige og historiske perspektiver på framtidsnorsk.

 

bottom of page