Nynorsk – eige språk eller pavens skjegg?

Ottar Grepstad ønsker i siste nummer av Dag og Tid å utvide horisonten. Det trur eg kan vere klokt, men å diskutere om nynorsk er ei målform eller eit eige språk, er neppe egna til å utvide noko som helst. Kva som vil skje med nynorsken i framtida, avheng ikkje av formelle definisjonar, men av kva og korleis folk ønsker å skrive. Og da er ein definisjon av nynorsk som eige språk kanskje ikkje den største godbiten å freista med? Å diskutere pavens skjegg kan vere grei tidtrøyte, men peikar ikkje framover. Den reelle diskusjonen er snarare livsvilkåra for nynorsken og alle dei språklege og kulturelle verdiane som tradisjonelt knyttar seg til nynorsk. For det er klart at nynorsk står på raudlis

Målform er ein realitet!

Gunnhild Skjold frå Norsk Målungdom hevdar i Dag og tid sist veke at nynorsk og bokmål må oppfattast som to sjølvstendige skriftspråk og ikkje som to former (målformer) av det same språket. Argumentasjonen minner om argumentasjonen til Erasmus Montanus når han «beviser» at Mor Nille er ein stein: Bokmål og dansk er på mange måtar likare enn nynorsk og bokmål, hevdar ho, men dansk og bokmål er likevel forskjellige språk. Altså må også nynorsk og bokmål vere forskjellige språk. Her hoppar ho glatt over ein del språklege og språkpolitiske realitetar. Etter 1814 kom Noreg i union med Sverige. Men skriftspråket var framleis dansk, og det passa dårleg for både norsk talemål og den nye politiske si

Språk og målform

Gunnhild Skjold i Norsk Målungdom skreiv i Klassekampen 18. juli om termen "målform". Ho meiner vi bør slutte å bruke denne termen, fordi, som ho hevdar, han er ein arv m.a. frå samnorskpolitikken. Skjold meiner at bokmål og nynorsk er to skilde språk, og dei bør omtalast som det. Ho skriv at bokmål og dansk er meir like kvarandre enn bokmål og nynorsk, og da må bokmål og nynorsk vera to språk. Innlegget fekk svar frå ein som representerer organisasjonen Bokmålsforbundet, og som meinte at bakgrunnen for dette åtaket på målform-omgrepet er dei finansielt gode støtteordningane i EU for minoritetsspråk. For å få tak i dei må da nynorsk først bli definert som eit eige språk. Om det er slike poli

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 Landslaget for språklig samling

  • w-facebook
  • Twitter Clean