KALENDER

SPRÅKLIG SAMLINGS LITTERATURPRIS

NOMINERING AV KANDIDATER

  • I februar/mars sendes det ut en beskjed til medlemmene i LSS om at de har anledning til å foreslå kandidater til litteraturprisen. Styremedlemmene i LSS har naturligvis også forslagsrett.

  • Samtidig sendes det e-post til aktuelle forlag, med et vedlegg om kriteriene for prisen, der vi ber dem foreslå kandidater og sende over bøker (helst e-bøker)

  • Frist for forslag til kandidater er 30 april

  • Styret vurderer innsendte kandidater fortløpende og nominerer i mai eller juni inntil 3 kandidater til behandling i LSS sin litteraturjury

  • Litteraturjuryen vurderer arbeidene til de nominerte forfatterne og velger en prisvinner i løpet av oktober

  • Litteraturprisen deles ut i november eller begynnelsen av desember