top of page

VEDTEKTER FOR ESTHER REFSDALS MINNEPRIS

  1. Prisen heter ”Esther Refsdals minnepris for god offentlig språkbruk”.

  2. Prisen deles ut til personer eller institusjoner som i medier og offentlig språkbruk markerer seg med ei folkelig språkform, skriftlig eller muntlig, som enten er radikalt bokmål eller en dialekt som ligger nært opptil det.

  3. Prisen er innstifta og deles ut av styret i Landslaget for språklig samling (LSS).

  4. Sentralstyret i LSS er ansvarlig for utdelinga av prisen.

  5. Prisen deles ut når styret i LSS finner en kandidat de ønsker å påskjønne. Alle medlemmer i LSS har rett til å foreslå kandidater til prisen.

  6. Prisen kan være en kontantsum eller ei passende gave. Dette bestemmes av styret i LSS ved hver enkelt utdeling.

  7. Prisen bør ikke deles mellom flere personer eller institusjoner. Er flere kandidater aktuelle, bør de heller få hver sin pris.

  8. Prisen bør i regelen bare gis én gang til en enkelt person, med mindre en person utmerker seg i flere medieroller.

  9. Disse statuttene kan endres av styret i LSS.

 

Oslo, april 2016

bottom of page