top of page

Utan nynorsken stansar bokmålet.

Fjøs-latin


Vi har ikke nådd fram til ett felles skriftspråk i Norge ennå, men utviklinga er både i gang og i framgang. Det har ho også vært de siste hundre åra, i hovedsak ved at bokmålet har berika seg med gode ord og uttrykk fra nynorsk. Fra tid til anna hører man at disse "låna" kalles fjøs-latin, men trass i de nedsettende uttrykka biter låna seg fast, og de blir i stadig flere tilfelle den nye standarden, som f.eks. løyve og søknad. De orda som har blitt avløst, som bevilling og ansøkning, virker i dag svært gammalmodige, og oppfattes som kansellispråk.


Sylfest Lomheim har i en epistel i Klassekampen 1. februar 2023 gitt ei rekke eksempler på disse innlåna. Blant annet påviser han der at teksten på drosjekvitteringer i Oslo i sin helhet er nynorsk! Epistelen finner du her.

Comments


Framheva poster
Siste innlegg
Arkiv
Søk på tagger
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page