top of page

Minneord om Helge Mæland (1950–2021)Helge Mæland døde i oktober i 2021, 71 år gammel. Han var en aktiv medarbeider i Landslaget for språklig samling på lokalplan. For Helge hang historie og politikk sammen, liksom litteratur og språk gjorde det. Han var en høgt skatta lektor ved Porsgrunn videregående skole. I mange år var Helge medlem av styret i Telemark Historielag og han skreiv fleire artikler til lagets årsskrift. Han var også medforfatter til boka om den videregående skolen i Porsgrunn som kom i 2013 og han skreiv om arbeidsfolks organisering i Telemarks bygdemiljø. I mange perioder satt han i bystyret i Porsgrunn som representant for SV. Fra 2003 til 2007 var han varaordfører og ved siste stortingsvalg sto han på tredje plass på SVs liste for Telemark.


Som politiker og som lærer var Helge bekymra over utviklinga i norsk språkpolitikk. Han så med bekymring på at de to skriftmålsformene i norsk, bokmål og nynorsk, stadig blei strammere adskilt fra hverandre. På den måten syntes han det blei nesten umulig for folk å ta med seg et stort språktilfang fra folkemål i Grenlandsområdet i Telemark inn i et aktivt norsk skriftspråk. Det skarpe skillet mellom nynorsk og bokmål opplevde Helge rett og slett som en tragedie. LSS har mista en aktiv og solid medspiller i Telemark.


Øyvind T. Gulliksen


Коментарі


Framheva poster
Siste innlegg
Arkiv
Søk på tagger
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page