top of page

Innkalling til ekstraordinært landsmøte 15. september 2018

Tid: lørdag 15. september 2018 kl. 13

Sted: Universitetet i Oslo, seminarrom 2 i 1. etasje i P. A. Munchs hus, nær Henrik Wergelands hus, som ligger i nordenden av universitetsområdet, nær Meteorologisk institutt. Hvis døra er låst, ring Eli Anne Eiesland på 95 90 20 35.

Bakgrunnen for dette ekstraordinære landsmøtet er situasjonen som har oppstått i laget etter at reformforslaget blei nedstemt på det ekstraordinære landsmøtet i mars. Det er bare én sak med forslag til vedtak: valg av nytt styre.

Dagsorden

1. Valg av ordstyrer.

2. Valg av referent.

3. Godkjenning av innkalling.

4. Valg av nytt styre. Det er kommet to forslag.

Forslag A: Hans-Christian Holm stiller som lederkandidat for et styre som består av medlemmer fra dagens styre. I tillegg til Hans-Christian Holm stiller Arne Torp, Eric Papazian, André Stryger og Andreas Haraldsrud som styremedlemmer og Eli Anne Eiesland som vara. Dette styret kommer ikke til å jobbe aktivt for sammenslåing av bokmål og nynorsk, men stiller hovedsakelig for å sikre at laget og litteraturprisen ikke blir lagt ned.

Forslag B: Thomas Hoel (leder og kasserer), Ernst Håkon Jahr (nestleder), Øyvind Tveitereid Gulliksen (sekretær), Toril Fiva (styremedlem), Beint Foss (styremedlem), Andreas Drolsum Haraldsrud (styremedlem og redaktør), Sylfest Lomheim (vara), Håvard Hjulstad (vara). De oppgir denne presentasjonen av arbeidsgrunnlaget: «Kandidatene i styreforslaget med Thomas Hoel som leder tar utgangspunkt i det gjeldende prinsipprogrammet for LSS. Vi opplever i radio, TV og sosiale medier en tendens til at språkbrukere både muntlig og skriftlig samler seg om de mest utbredte formene i dagens norske talemål. Med utgangspunkt i dette talemålet ønsker vi å fremme en utvikling mot ett fellesnorsk skriftspråk som alle norsktalende kan kjenne seg hjemme i.»

Lovene for LSS sier ikke noe om hva som skjer hvis A og B får like mange stemmer. Alternativ A er i stor grad en fortsettelse av dagens styre. Styret ser det derfor som naturlig at A blir satt til å fortsette fram til ordinært landsmøte i 2019 dersom ingen får flertall.

5. Diskusjon om vegen videre.

Annet

Det blir ikke noen diskusjon på e-post denne gangen. Det er mulig å diskutere på Facebook-gruppa «LSS internt». Annonsering av eventuelle endringer i styreforslaga må i utgangspunktet også vente til landsmøtet dersom det ikke er snakk om større endringer som kan påvirke utfallet av avstemminga.

Det er ikke påmelding til landsmøtet, men det er fint om de som har tenkt å komme sier fra på forhand, så vi veit omtrent hvor mange vi blir. Vi satser på å bli ferdige i god tid før kl. 15.

Styret i LSS

v/leder Hans-Christian Holm

Framheva poster
Siste innlegg
Arkiv
Søk på tagger
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page