August 12, 2019

Please reload

Siste innlegg

Norskfaget – ny læreplan, nye moglegheiter!

February 14, 2020

1/3
Please reload

Framheva poster

Saker til landsmøte 9. desember 2017

November 23, 2017

Her foreligger saksdokumenter til landsmøtet i LSS 2017. Fire av dokumentene inneholder konkrete forslag til endringer i laget som vi oppfordrer medlemmene til å ta stilling til før landsmøtet 9. desember 2017. Legg gjerne igjen kommentarer her på bloggen.

 

Administrative dokumenter

Dagsorden

Toårsmeldinga 2016-2017

Innstilling fra valgnemda

Forslag om kontingentsatser

 

 

Endringer i laget

Forslag til vedtak om språkpolitisk linje

Godkjenning av vedtekstendringer

Reformforslag

Nytt prinsipprogram

 

 

Please reload

Følg oss
Please reload