August 12, 2019

Please reload

Siste innlegg

Norskfaget – ny læreplan, nye moglegheiter!

February 14, 2020

1/3
Please reload

Framheva poster

Språkprisen 2012 til Dagbladet

January 10, 2013

Landslaget for språklig samling (LSS) deler ut Esther Refsdals minnepris for god offentlig språkbruk for 2012 til Dagbladet. Prisen blei etablert i 2009 og deles ut til personer eller institusjoner som i media og offentlig språkbruk markerer seg med ei folkelig språkform i samsvar med moderne norsk språkut

 

vikling. Språkforma kan inneholde dialektale elementer, men skal i hovedsak være ei form for radikalt bokmål. Det er styret i LSS som deler ut prisen, og Dagbladet får prisen for sin bruk av radikale bokmålsformer i det redaksjonelle stoffet, både på nett og papir.

 

Stor jubel ved prisutdelinga!

Please reload

Følg oss