18/9/2020

Halvard Hegna skuldar i eit innlegg på debattsidene i Klassekampen 14.september både Sylfest Lomheim og Noregs Mållag for ettergjeving andsynes språkutviklinga i Noreg. Ankepunktet hans ser ut til å vere at dei båe meiner at talemålet er det primære og at skriftspråket...

14/2/2020

I løpet av 2020 og dei neste åra skal det innførast ein ny læreplan for norskfaget. Mykje i planen er likt den førre utgåva, men ikkje alt. Ein skilnad er mellom anna at den nye planen tar eit steg i retning av å sjå norsk som eitt fag ved at ein i større grad enn tidl...

30/8/2019

Ottar Grepstad ønsker i siste nummer av Dag og Tid å utvide horisonten. Det trur eg kan vere klokt, men å diskutere om nynorsk er ei målform eller eit eige språk, er neppe egna til å utvide noko som helst. Kva som vil skje med nynorsken i framtida, avheng ikkje av form...

16/8/2019

Gunnhild Skjold frå Norsk Målungdom hevdar i Dag og tid sist veke at nynorsk og bokmål må oppfattast som to sjølvstendige skriftspråk og ikkje som to former (målformer) av det same språket. Argumentasjonen minner om argumentasjonen til Erasmus Montanus når han «beviser...

21/1/2019

NRK nyheter informerte 15. januar og påfølgende dager om stiftinga av en ny organisasjon som skal «løfte fram» radikalt bokmål. Samtidig opplyste NRK at samnorsken nå var død og begravd. For mange kan dette være ei forvirrende blanding av begreper. Ei kort oppklaring k...

21/11/2016

Dette innlegget er en kommentar til en språklig utvikling som ser ut til å være i full gang på Vestlandet for tida. Sammenslåing av fylker og kommuner til større enheter ser helt klart ut til å svekke nynorskens posisjon sterkt. Innlegget inneholder forfatterens synspu...

Please reload

Siste innlegg
Please reload

Arkiv
Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 Landslaget for språklig samling

  • w-facebook
  • Twitter Clean